Nijkerk Sportief en Gezond

Jaarrapportage 2021 – 2022

Met trots presenteren wij u de jaarrapportage over 2021-2022 van Nijkerk Sportief en Gezond
Deze rapportage geeft u inzicht in activiteiten en projecten die wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Op het gebied van sporten, bewegen en leefstijl hebben wij samen met partners uit de gemeente Nijkerk mooie resultaten behaald.

Team Nijkerk

Team Nijkerk 2021/2022

Het buurtsportteam onder de naam Nijkerk Sportief en Gezond bestaat momenteel uit 4 buurtsportcoaches en een teamleider die ook de rol van JOGG regisseur vervult. Elke buurtsportcoach heeft zijn eigen expertise en verantwoordelijkheden voor het bijdragen aan een vitale gemeenschap. Daarnaast werd ons team afgelopen jaar aangevuld met 3 MBO 4e jaars stagiaires en 3 HBO stagiaires waarvan één 2e jaars , één 3e jaars en één 4e jaars stagiair.

Van links naar rechts: Danny Brouwer, Lara Kreikamp, Tessel Kok, Gert van de Veen, Mike Helsdingen

‘‘Onze buurtsportcoaches zorgen er voor dat sport en bewegen voor alle inwoners van onze gemeente bereikbaar is. Onmisbaar, voor al die kinderen en volwassenen voor wie bewegen en een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is. De laatste jaren zijn de buurtsportcoaches uitgegroeid tot een verbindende en onmisbare schakel in de preventie-aanpak van de gemeente Nijkerk!’’

Harke Dijksterhuis

We nemen u graag mee in ons verhaal

Sportparticipatie

0%
is lid van een vereniging in de leeftijd 4 t/m 12 jaar

Sjors Sportief en Creatief

0
kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben één of meerdere kennismakingslessen gevolgd bij een sport- of cultuurvereniging

Vakantie activiteiten

0
kinderen van 4 t/m 12 jaar hebben deelgenomen aan onze vakantie activiteiten

Fit@school

0
leerlingen zijn bereikt middels ons fit@school programma

Overzicht samenwerkingspartners

Jeugd 0-12 jaar

Jeugd 0-12 jaar

Fittesten

Op alle scholen in de gemeente Nijkerk werd medio oktober/november 2021 in elke gymles een fittest afgenomen. Met de fittest brengen wij de cijfers omtrent BMI, conditie, sportparticipatie en gezondheid in beeld. De cijfers van de fittesten in Nijkerk worden gebruikt als monitoring en om onze inzet te specificeren. De uitkomsten van de fittesten vindt je terug in deze factsheet:

Fit@school

Afgelopen jaar zijn wij actief geweest op alle basisscholen binnen de gemeente Nijkerk. Met de scholen pakken we gezamenlijke projecten op die worden geselecteerd aan de hand van de fittest.

De projecten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden zijn:

JOGG

Gezond lunchboekje

Vanuit het leefstijlakkoord hebben we dit jaar de mogelijkheid gehad om een gezond lunchboekje te ontwerpen en te laten drukken. In dit boekje staan allerlei tips en trics over gezonde lunch, maar ook over gezonde tussendoortjes, suiker in drankjes en nog veel meer! Het boekje is uitgedeeld bij alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de 19 basisscholen binnen de gemeente Nijkerk.

Rookvrije sportterreinen

In het jaar 2021-2022 zijn er in totaal 5 sportverenigingen en 6 basisscholen die een rookvrije generatie bord en/of stoeptegel hebben besteld en geplaatst.

Gezonde sportkantine geopend sparta

In het jaar 2021-2022 is er één Gezonde Sportkantine bij gekomen en officieel geopend door de wethouder. Verder zijn het Paashuis en de Brink aan de slag gegaan met het worden van een Gezond Buurthuis!

Koningsspelen activiteit

Tijdens de Koningsspelen hebben we dit jaar voor het eerst een gezonde leefstijl activiteit toegevoegd in het programma. De kinderen zijn fanatiek aan de slag gegaan met het maken van een lekker en gezond (fruit)drankje, onder begeleiding van onze Team-Fit coach!

Vakantie activiteit

Tijdens iedere vakantie activiteit is er in samenwerking met lokale supermarkten naast aandacht voor bewegen, ook aandacht voor gezondheid. De Albert Heijn Nijkerk sponsort iedere vakantie activiteit de gezonde tussendoortjes!

7 dagen water challenge

Dit jaar hebben wij als gemeente Nijkerk voor het eerst meegedaan met de 7 dagen water challenge! Een initiatief vanuit de JOGG gemeenten van de Veluwe. In totaal zijn er 211 aanmeldingen geweest, waarvan 26 individueel en 185 uit groepen.

Kinderopvang

Omdat een gezonde start te stimuleren is het van belang dat kinderen ook op jonge leeftijd in aanraking komen met bewegen. Hierdoor hebben wij een samenwerking met Prokino voor het geven en ondersteunen bij alle beweeg prikkel lessen op het kinderdagverblijf en organiseren wij ook sport- en spelaanbod voor 9 BSO locaties binnen 3 organisaties: Prokino, ‘t Klimrek en Bzzzonder.

Totaal 2020-2021

0
sportlessen bij de BSO met 6 lessen gezonde leefstijl bij locaties van Prokino
0
beweeg prikkellessen bij het KDV

Sportparticipatie

Sportparticipatie

Jeugdfonds sport- en cultuur

Omdat sporten en bewegen voor iedereen bereikbaar moet zijn is er het Jeugdfonds Sport- en Cultuur. Dit fonds biedt kinderen financiële ondersteuning om deel te nemen aan een sport- of cultuuractiviteit. Lara Kreikamp, intermediair jeugdfonds- sport en cultuur, zorgt samen met de andere intermediairs voor verbinding tussen de gezinnen en het jeugdfonds sport- en cultuur

In totaal zijn er 112 aanvragen behandeld voor het jeugdfonds- sport en cultuur binnen de gemeente Nijkerk

Sjors Sportief en Creatief

AAfgelopen jaar is voor de voorjaarsvakantie Sjors Sportief en Creatief gelanceerd voor alle jeugd van 4-12 jaar binnen de gemeente Nijkerk. In totaal hebben 36 sportaanbieders hun activiteiten beschikbaar gesteld waardoor alle kinderen konden kennismaken met verschillende sporten. De buurtsportcoaches hebben in alle klassen flyers gebracht en het aanbod gepromoot via www.sportplezierbeginthier.nl

0
aanbieders
0
aangeboden activiteiten
0
aanmeldingen (sportief en creatief)

Speelbos

Wekelijks iedere woensdagmiddag van 14:30-16:00u konden de kinderen bij het speelbos meedoen aan allerlei verschillende spellen. Dit om het buitenspelen te stimuleren en de kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en spellen die ze zelf ook buiten schooltijd of op het schoolplein kunnen doen. Gemiddeld waren er elke week 10 kinderen aanwezig tijdens het speelbos. In de periode voor de kerstvakantie is er een traject van 6 weken geweest waarbij er activiteiten zijn geweest zoals lasergamen en clinics van sportverenigingen.

Aangepast sporten

Aangepast sporten

Sportkanjerclub en sportkanjerclub fit

Voor kinderen die niet direct aansluiting hebben bij het reguliere sportaanbod hebben wij een eigen sportkanjerclub en voor kinderen met overgewicht hebben wij de sportkanjerclub Fit. Binnen de sportkanjerclub creëren we een veilige sportomgeving waar kinderen individueel worden begeleid. Afgelopen jaar hebben er +/- 35 kinderen deelgenomen aan de sportkanjerclub en sportkanjerclub Fit

Life Goals

Met het Life Goals project wordt sport en bewegen ingezet als middel om de kwetsbare doelgroep hun weg terug te laten vinden naar de maatschappij. Tijdens het structurele wekelijks sportaanbod gaan de deelnemers aan de gang met hun persoonlijke doelen. Het afgelopen jaar zijn er wekelijks ca. 10 deelnemers actief geweest. Daarnaast hebben we voor het eerst een Life Goals Festival georganiseerd bij voetbalvereniging NSC Nijkerk. Hierbij hebben er 5 voetbalteams deelgenomen uit Nijkerk en omstreken. Naar aanleiding daarvan zijn er deelnemers enthousiast geworden om mee te doen aan de Life Goals Games in Amsterdam op 1 september en hebben we een basis om te starten met een 2e sportgroep.

Beweegloket en ontmoet & beweegboekje

Het beweegloket is een loket waar alle inwoners van Nijkerk terecht kunnen met hun vragen over sport- en bewegen. Buurtsportcoach Danny Brouwer heeft 20 inwoners geholpen een passend sport- en beweegaanbod te vinden. In september 2022 komt er een nieuwe druk van het ontmoet & beweegboekje.

0
trajecten
0
weken op de maandag

Postkamer

Jaarlijks gaan we langs bij de Postkamer voor sportactiviteiten. Dit jaar hebben we 3 trajecten van 4 weken op de maandag sportactiviteiten gedaan bij de Postkamer!

Volwassenen & ouderen

Volwassenen & ouderen

Beweegplein

Op twee structurele momenten in de week werd er door een gezellige groep van ca. 14 mensen van de leeftijd 60+ gesport op het beweegplein naast Gezondheidscentrum de Nije Veste. Naast het sporten staat ook het sociale gedeelte hoog in het vaandel, na het sporten wordt er namelijk ook altijd een bakje koffie gedronken.

Beweegrondjes en beweeg ondersteuning woonzorgcentra

Sinds de versoepelingen van de maatregelen waren we weer welkom in verschillende woonzorgcentra in de gemeente Nijkerk om met de oudere bewoners te bewegen. Bij St. Jozef en St. Jan hebben we 2 keer een beweegrondje gedaan.

Evenementen

Evenementen

Blijf je club trouw

Afgelopen jaar hebben we in totaal twee sportcafés kunnen organiseren met sprekers vanuit NOC*NSF voor sportverenigingen. Eén bijeenkomst was online, en één fysiek. De thema’s die hierbij centraal stonden waren Meer Vrijwilligers Korte Tijd (MVKT) en ledenbinding. Aan de drie sportcafés hebben in totaal 5 sportverenigingen deelgenomen. Daarnaast hebben verschillende sportverenigingen clinics gegeven op basisscholen of tijdens vakantie evenementen.

De verenigingen die clinics hebben gegeven zijn:
Joey’s Judoschool Badabounce en LDC
Hockeyvereniging Nijkerk Sparta voetbal
MHC Hoevelaken Sparta korfbal
Tennisvereniging NTC Schaats- en skeelervereniging

Koningsspelen Nijkerk 2021 groot succes

Op woensdag 13 april organiseerde Nijkerk Sportief en Gezond voor het eerst de Koningsspelen in Hoevelaken voor 3 basisscholen met in totaal 400 kinderen. De aanwezige basisscholen waren SVDO, de Spreng en ‘t Blokhuus. De kinderen hebben zich uitgeleefd op de voetbalvelden van SC Hoevelaken en hebben met behulp van een stempelkaart allemaal sportieve activiteiten uitgevoerd.

Op vrijdag 22 april organiseerde Nijkerk Sportief en Gezond i.s.m. Jeugd- en Jongerenwerk voor de vierde keer de Koningsspelen in Nijkerk. Na een aantal online edities mochten we eindelijk weer met zijn allen fysiek plezier hebben bij de velden van Sparta Nijkerk. In totaal hebben ruim 1800 kinderen deelgenomen afkomstig van 12 verschillende basisscholen. Na de warming up verzorgd door LDC en Badabounce konden de kinderen zich uitleven op maar liefst 3 velden met behulp van de stempelkaart. Alle activiteiten zijn mede begeleid door leerlingen van het Corlaer College. Daarnaast waren er 5 sportverenigingen aanwezig die een toffe clinic verzorgden. Op het middenterrein was er voor het eerst een JOGG plein met water, fruit en een leuke gezonde clinic.

Vakantie activiteiten en Zomersportweek

Tijdens elke schoolvakantie gedurende het schooljaar organiseren we vakantieactiviteiten, in samenwerking met onder andere sportverenigingen. In de herfstvakantie is er samen met de schaats- en skeelervereniging een activiteit georganiseerd. In de kerstvakantie hebben we een buiten evenement georganiseerd (ivm lockdown). In de voorjaarsvakantie hebben we in Sporthal Strijland een groot vakantie evenement georganiseerd waarbij Juvat Westendorp een gave warming up gaf ik het kader van JOGG. Tijdens de meivakantie hebben we in Nijkerk samen de de voetbalvereniging Sparta Nijkerk een vakantie evenement georganiseerd en in Hoevelaken samen met MHC Hoevelaken de vakantie activiteit uitgevoerd. We sloten deze zomer af met de zomersportweek waarbij we op 2 dagen op het veld achter sporthal Strijland een sport- en spel spektakel hebben georganiseerd.

Zomersportweek

0
verdeeld over 2 dagen

Nationale Sportweek 2021

De nationale sportweek vond dit jaar plaats van 16 t/m 25 september 2021 met als thema ‘Sport doet iets met je’. Tijdens de nationale sportweek hebben we de eerste editie van ons lokale krantje gepubliceerd die huis aan huis is verspreid bij 15000 adressen. Tijdens de sportweek heeft er daarnaast een open dag van het beweegplein plaatsgevonden en is er een kick-off geweest van de Sportkanjerclub. Daarnaast hebben 8 sportverenigingen extra clinics aangeboden voor alle inwoners in de gemeente Nijkerk. In deze week stond ook het thema valpreventie centraal waarbij wij 250 goodiebags beschikbaar hebben gesteld voor senioren die mede door de lockdown inactief zijn geworden. De tasjes zijn via meerdere maatschappelijke organisaties uitgedeeld.

WK Volleybal

In september 2022 vindt het WK volleybal plaats in Nederland en Polen. Als gemeente Nijkerk zijn we hostgemeente van het Tsjechische team. Voorafgaand aan het toernooi vinden er allerlei side events rondom sport en cultuur plaats voor alle doelgroepen binnen de gemeente. Voor meer informatie, zie: https://www.nijkerk.eu/wkvolleybal2022

Voorronde NK Knikkeren en NK Stoepranden

In het voorjaar van 2022 hebben we de voorronde van het NK Knikkeren en voorronde van het NK Stoepranden georganiseerd. Hierbij hebben bij het knikkeren 40 kinderen meegedaan, waarbij de laatste 16 tickets hebben verdiend voor de finaleronde in het Ouwehands Dierenpark.
Bij de voorronde van het NK Stoepranden hebben ca. 20 kinderen meegedaan.

Buitenspeeldag werd Binnenspeeldag

De Nationale buitenspeeldag vond plaats op woensdag 8 juni. Samen met 2Bfit en Jeugd- en Jongerenwerk hadden we een sportief middagprogramma georganiseerd in combinatie met clinics voor de Kidsrun door 2Bfit. Door de slechte weersomstandigheden werden we genoodzaakt om het evenement te verplaatsen naar binnen. Ondanks het verplaatsen van buiten naar binnen kwamen er 250 kinderen af op de ‘buitenspeeldag’ en hebben we er alsnog een sportieve en leuke middag van gemaakt.

Samen sta je sterk! Wij willen al onze maatschappelijke partners bedanken!