Over ons

Onze visie

Vanuit onze jarenlange ervaring in het domein van sport en bewegen weten wij hoe veranderingen in deze bijzondere sector tot stand komen. Niet top down vanuit wetgeving en beleid, maar vanuit de lokale praktijk, samen met de vrijwilligers en professionals die de sport rijk is.

Vanuit deze visie zoeken wij altijd de aansluiting bij actuele vraagstukken en verbinden deze met de kansen die wij zien. Onze innovatieve aanpak bestaat standaard uit de volgende drie pijlers:

Partnerships tussen sport(verenigingen) en organisaties binnen het sociaal domein, daar geloven wij in. De kracht van sport vermenigvuldigen door verbindingen te leggen met onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook met lokale ondernemers die geloven in de kracht van sport en bewegen! Wij betrekken alle relevante partijen bij het optimaal inzetten van sport en bewegen. Want sport is vanuit onze visie naast ‘doel op zich’ ook altijd een middel om allerlei gewenste effecten te realiseren: gezondheidsverbetering, sociale veiligheid, empowerment en integratie.

Wij delen graag onze kennis en ervaring om samen te ondernemen. Vanuit onze visie betekent co-creatie betekent: samen investeren, samen profiteren. Als lokale partners elkaar vinden en een gezamenlijk programma bouwen rond sport en bewegen, dan is dat maatschappelijk van onschatbare waarde. Het geheel is meer dan de som der delen! Wij sturen hier altijd op aan om de kracht van sport maximaal tot z’n recht te laten komen. Dit leidt ook tot duurzame versterking van de sport zelf.
Initiatieven in de sfeer van sport en bewegen zijn er genoeg; veelal via allerlei subsidieregelingen tot stand gekomen. In onze visie zijn dergelijke initiatieven alleen toekomstbestendig als zij aansluiten bij een werkelijk bestaande behoefte in het veld. Het bedienen van groepen inwoners (‘leden’ of deelnemers) kan direct vertaald worden naar een kostendekkende klantrelatie of via een intermediaire organisatie, zoals een senioren- of zorgorganisatie. Door deze klantrelaties te vertalen naar een duurzaam financieringsmodel dragen wij – samen met alle betrokken partners – zorg voor de lokale borging.