Sinds 28 april mogen kinderen in de leeftijd t/m 18 jaar weer in teamverband in de buitenlucht gaan sporten. Geen wedstrijden, want die leiden tot reizen en meer contacten. Kleedkamers en kantines van sportclubs blijven op slot en er mogen geen ouders langs de lijn staan. Minister-President Rutte heeft ons (de gemeente) gevraagd om hierin de regie te nemen en samen met de lokale sportverenigingen te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen. Dus ook de niet-leden van verenigingen.

Sjors Beats Corona is er speciaal voor sportaanbieders en basisschooljeugd
Sjors Sportief & Sjors Creatief is in onze gemeente al een paar jaar een veelgebruikt platform. Het platform wordt (school)jaarlijks ingezet om sportverenigingen hun kennismakingsactiviteiten onder de aandacht te brengen. Kinderen (lees ouders en verzorgers) schrijven hier vervolgens via www.sjorssportief.nl op in.

Voor sportverenigingen:
Meld uw sport ook aan!
Kinderen in beweging krijgen is nu belangrijker dan ooit. We doen een dringende oproep aan alle verenigingen/sportaanbieders die er op ingericht zijn om activiteiten te organiseren voor kinderen, hun activiteit onder het project ‘Sjors Beats Corona’ spoedig aan te melden op www.sjorssportief.nl. Als sportaanbieder levert u zo een belangrijke bijdrage. Tevens is dit een mooie kans om u te laten zien en wellicht kennis te
maken met uw toekomstige leden. Zodat deze periode voor de zomervakantie extra benut wordt voor de promotie van alle sportaanbieders die de afgelopen periode niets hebben mogen doen.

Voor ouders/verzorgers:
Surf gauw naar de website www.sjorssportief.nl voor de sportactiviteiten naar keuze en schrijf je in! Inschrijven via de website is verplicht, zodat de verenigingen ook rekening kunnen houden met de toeloop van het aantal kinderen.