Jeugdcultuurfonds

Kunst is goed voor iedereen en zeker voor kinderen. Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Aanvragen

Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nijkerk kan op www.allekinderendoenmee.nl worden gedaan door een intermediair. De intermediair is iemand die op professionele basis met het kind werkt, zoals een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker of begeleider. Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Voor wie?

De fondsen zijn voor kinderen van 4 tot 18 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Nijkerk wanneer andere financieringsmogelijkheden van de ouder(s) of verzorger(s) ontbreken of zijn uitgeput.

Lokaal aanspreekpunt Gemeente Nijkerk: Nijkerk Sportief en Gezond
Naam: Lara Kreikamp
E-mail: lara@nijkerksportiefengezond.nl

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.