Factsheet Nijkerk Sportief en Gezond
 
Jaarlijks presenteren wij twee keer per jaar een factsheet om te laten zien wat de resultaten zijn die wij als buurtsportcoach team binnen de gemeente Nijkerk behalen. Als gemeente Nijkerk zijn we ook al jaren een JOGG gemeente.
Hierbij presenteren wij de factsheet van de behaalde resultaten over de periode september-december 2021!
De factsheet is ook terug te vinden op onze sociale media.
Op de ene kant zijn hier resultaten te vinden die behaald zijn bij vrijwel alle verschillende doelgroepen van 0-100 jaar en aangepast sporten. Op de andere kant zijn de FIT-test resultaten te vinden die afgenomen zijn bij alle 19 basisscholen binnen de gemeente Nijkerk.
 
Veel leesplezier!