In gemeente Nijkerk is het Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de Nijkerkse bevolking meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en ondersteunen ze scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

Het buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond richt zich op de volgende zes thema’s:

Nijkerk Sportief en Gezond streeft samen met de scholen naar een gezonde en actieve leefstijl in Nijkerk.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 doen 15 scholen van het primair onderwijs en 3 scholen van het voortgezet onderwijs mee aan Fit@School. Fit@School is een leefstijlproject met diverse thema’s. De thema’s zijn: voeding, water, sporten, bewegen, fun en rondom de leerling. De buurtsportcoaches geven uitdagende lessen en clinics aan leerlingen, ouders/verzorgers en de school.

Voor de inwoners van Nijkerk zijn er verschillende sportverenigingen waar zij sport kunnen beoefenen. Om het sporten in Nijkerk bij verenigingen te blijven stimuleren, onderhouden de buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond het contact met de sportverenigingen en maken zij de verbinding tussen het onderwijs en de sport in Nijkerk. De buurtsportcoach is actief bij het opzetten van nieuwe activiteiten, in samenwerking met sportverenigingen. Het doel van de buurtsportcoach is om deze activiteiten uiteindelijk uit handen te geven aan de sportverenigingen zelf. Door middel van de sportactiviteiten wil Nijkerk Sportief en Gezond het sporten in Nijkerk stimuleren en meer leden werven voor de sportverenigingen.

Ook initiëren de buurtsportcoaches projecten waarbij er meer aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl binnen de vereniging, bijv. een keus tussen diverse producten in de sportkantine. Daarnaast kunnen de buurtsportcoaches in samenspraak met de verenigingen beweeg- en sportaanbod verbeteren en vernieuwen.

Het Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond betrekt de jeugd bij de sportieve activiteiten in Nijkerk. In samenwerking met het Jeugdjongerenwerk Nijkerk verzorgen de buurtsportcoaches sportieve activiteiten, waarbij jeugd (10 t/m 13 jaar) en jongeren (14 t/m 18 jaar) actief in beweging zijn. De buurtsportcoaches zijn aanwezig bij de sportactiviteiten, zodat de jongerenwerkers zich bezig kunnen houden met het ‘sociale’ gedeelte van de activiteit.

Het Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond streeft naar een actief en gezond Nijkerk, voor zowel jong als oud. Door het opstarten van en stimuleren van projecten wil het buurtsportteam het bewegen en een gezonde leefstijl in Nijkerk stimuleren.

Het Buurtsportteam legt contact met diverse instanties om het bewegen bij volwassenen en ouderen te stimuleren. De buurtsportcoaches zijn actief op het Beweegplein bij het Gezondheidscentrum De Nije Veste. Zij begeleiden de inwoners van Nijkerk bij het bewegen op het Beweegplein.

Beweegprikkels Plus (0-4 jaar)

Voor kleine kinderen is bewegen ook erg belangrijk. Het is daarom goed om de kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met sport en gezond eten. Om deze jonge doelgroep te bereiken, richt het Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond zich op de kinderen van 0-4 jaar onder andere via de kinderdagverblijven in Nijkerk. Professionals binnen de opvang krijgen met de cursus beweegprikkels handvatten om kinderen van 0 tot 4 jaar een omgeving te bieden die bewegen stimuleert. Beweegprikkels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs het bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegprikkels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Naast actief spelen organiseren de buurtsportcoaches ook activiteiten rond fruit, groente eten en water drinken. Samen met de kinderdagverblijven organiseren de buurtsportcoaches organiseren ook ouderavonden, zodat ook ouders betrokken worden bij de activiteiten.

Alle activiteiten staan in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.